Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STENCIL

Địa chỉ: Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại:  02413 618 518

- Khuôn in Metal mask : 0982 604 335 - sangit@stenciltech.com.vn

- Đồ gá Jig  : 0976 574 775 - loing@stenciltech.com.vn

- 0975524379

0976574775
ducchinhpc
Về đầu trang